Nils Oscar Hop Yard ...

Erik Hamrén har knappast gjort sig känd för att spela med säkra kort. Han tog med sig en tokoffensiv till Amsterdam och fick åka hem utan svans. Han försökte trilla sig igenom ett finskt försvar i Helsingfors (i stormväder dessutom) och kom undan med blotta förskräckelsen. Hamrén...