Ctrl Alt Delete R...

Detta är alltså en altbier (gammal öl på tyska). Överjäst, kallagrad och så vidare. Vi släpper begreppen där och fokuserar på det som vi fokuserar allra bäst på. Nämligen design, copy och text. Nils Oscar är ju så pass etablerade på Bolaget att nya släpp per automatik tycks...