Bästa påskölen 2013 – Golgata bitter – Dugges Mar26

Bästa påskölen 2013 ...

Påsktuppen galer i Golgata! Ettvemodigt skrik på lidandets väg söker svar på frågan som de kyrkliga har undvikit i årtionden. Frågan om vilket öl som bör rinna ner i den nydöptes strupe. Som rimligen borde inmundigas på prästexamen. Som man kan stänka ner sin bibel med. Dvs,...